09 Sierpień 2020 15:38
Nawigacja
OSP Nidek
· TELEFON ALARMOWY
· Interwencje
· Historia
· Sprzęt
· Syrena
· Załoga
· Zarząd
· Kontakt
Orkiestra Dęta
· Historia
Górnicy
· Historia
Wiejski Dom Kultury
· Biblioteka
· Centrum Informatyczne
· Godziny otwarcia
· Koła i zespoły
· Sala balowa
Parafia
· Drewniany kościół
· Historia
· Informacje
Przydatne strony
· Ośrodek Zdrowia w Nidku
· Parafia w Nidku
· Szkoła w Nidku
Mapa Nidku
POLECAMY

Historia - OSP Nidek

Ochotnicza Straż Pożarna
w Nidku

Ochotnicza Straż Pożarna w Nidku powstała w 1924 roku, jako wynik troski mieszkańców przed zagrożeniami pożarowymi. Założycielami straży byli następujący druhowie: Dębiński Michał, Walitza Paweł - byli właściciele dóbr ziemskich w Nidku, oraz Szemik Józef - pierwszy komendant, Kania Andrzej, Mieszczak Franciszek, Matusiak Antoni. Pierwsi członkowie to: Kasperek Damian, Kuś Gerwazy, Rajda Karol, Saferna Władysław, Miłoń Jan, Niedziela Michał.

W 1928 roku ufundowano sztandar, który ukrywany w czasie okupacji, służy do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie za sprawą pana Walitzy nabyto w Czechosłowacji konną sikawkę, która w akcjach bojowych i zawodach pożarniczych, za sprawą dobrze wyszkolonych strażaków, służyła długo i bardzo efektywnie. Zachowała się do dziś i mimo sędziwego wieku ponad 80 lat, jest technicznie sprawna, o czym mieszkańcy Nidku mogli się przekonać podczas uroczystości poświęcenia nowego samochodu strażackiego. W latach trzydziestych wybudowano małą remizę strażacką, która znajdowała się w dolnej części Nidku, obok sklepu GS Andrychów (obecnie „Wizan”). W czasie okupacji członkowie, którzy nie byli wysiedlani musieli służyć przymusowo w OSP zwanej "Fajermany".

Trzeba nadmienić, że niektórzy strażacy brali udział w ukryciu dzwonu kościelnego, którego dźwięki możemy podziwiać do dnia dzisiejszego.

Zaraz po wyzwoleniu w maju 1945 roku byli członkowie zarządu wciągnęli w szeregi straży pożarnej młodzież męską i żeńską. Utworzono zespół teatralny, który wspólnie z organizacją młodzieżową RP Wici wystawił wiele sztuk teatralnych i urządzał festyny, a z uzyskanych dochodów w 1958 roku zakupiono pierwszą motopompę marki Leopolia. Przymierzano się też do budowy świetlicy OSP. Projekt upadł z powodu rywalizacji Nidku Górnego i Dolnego. Brak było zgody na lokalizację budynku. W międzyczasie przebudowano stajnię z posiadłości dworskiej na świetlicę i Klub Rolnika. W latach sześćdziesiątych Straż zakupiła od OSP Kozy zdezelowany samochód czeski marki "Tatra", który pochłonął wiele oszczędności.

Z końcem lat sześćdziesiątych miejsce "Tatry" zajął DODGE z demobilu wojskowego. Dzięki usilnym staraniom członków OSP i aktywu wiejskiego pod koniec lat sześćdziesiątych powrócono ponownie do tematu budowy remizy. Szczególnie podkreślić należy zasługi nieżyjącego już Stefana Niedzieli i Czesława Majkuta. Wszystkie siły i środki OSP skierowane zostały na plac budowy. Dużej pomocy udzielała Rada Powiatowa z Wadowic, wspólnie z Powiatową Komendą Straży Pożarnych. Budynek oddano do użytku w 1973r. Został on następnie przejęty przez Urząd Gminy w Wieprzu i przyjął nazwę Wiejskiego Domu Kultury. W tym czasie OSP gnieździła się w pomieszczeniach garażowych. W 1975r. dzięki staraniom Zarządu otrzymaliśmy z WSW Andrychów typowy lekki samochód pożarniczy „GLM ŻUK".

W 1976r. ze składek społeczeństwa zakupiono drugi sztandar. W 1987r. z własnych środków wykonano ogrodzenie wokół remizy.

W 1991r. dzięki usilnym staraniom Zarządu i znaczącemu poparciu komendanta Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy AZPB Andropol kapitana Jana Pochopienia otrzymaliśmy nieodpłatnie średni samochód gaśniczy marki "Skoda". W roku 1997 OSP Nidek została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ten fakt zobowiązał do doposażenia jednostki w drugi samochód. Ponieważ wóz bojowy marki „Skoda” stał się bardzo przestarzały, w 1999 roku zakupiono lekki samochód gaśniczy marki „Lublin”.

Przy wsparciu Wójta Małgorzaty Chrapek i Rady Gminy Wieprz w roku 2009 wiele wysiłku włożono w proces zakupu nowego samochodu bojowego. Za szczególne zaangażowanie w tych staraniach należy wyróżnić prezesa OSP dh Stanisława Wróbla, dh Leszka Bogunię, dh Adama Matusiaka, dh Andrzeja Rusina. Aby za rozsądną cenę zakupić auto w dobrym stanie oraz w miarę nowoczesne, nasi druhowie odbyli wiele podróży, w sumie przebyto ponad 5.000 km. - przeważnie prywatnymi samochodami m. in. do Nowego Sącza, Tymbarku, Czechowic, Berlina, Chełmna k. Świecia nad Wisłą, Gorzowa Wielkopolskiego, Raby Wyżnej oraz Krakowa-Kocmyrzowa. Czasami trzeba było jechać kilkakrotnie do jednej miejscowości. W celu dopilnowania solidnego wykonania karoserii samochodu pożarniczego kilka razy udawano się do Kamienicy Polskiej, gdzie firma BONEX pana Mirosława Nowowiejskiego dokonała karosacji samochodu pożarniczego na nadwoziu samochodu MAN-M41.

Dobre wyposażenie jednostki oraz ofiarność druhów pozwala jej brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie gminy, ale i województwa (pożar lasów w Kuźni Raciborskiej, akcja powodziowa Tuchów). W czasie swego istnienia jednostka nasza brała czynny udział we wszystkich zawodach sportowo-pożarniczych, osiągając bardzo dobre wyniki. Największe nasze osiągnięcia to: udział jednostki w wojewódzkich zawodach w Krakowie w 1962r., w Kozach w 1981r., w Skoczowie w 1983r., w Kętach w 1996r. oraz udział - jako reprezentant województwa bielskiego - w Zawodach Strefowych w Częstochowie. Po powstaniu powiatu wadowickiego nasza OSP w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym zajmuje czołowe miejsca.

Strażacy współpracują ze szkołą w Nidku, której uczniowie startują w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej kwalifikując się do szczebla wojewódzkiego. Dowodem naszych sukcesów są liczne dyplomy i puchary przechowywane w świetlicy OSP. Strażacy współpracują z Kołem Gospodyń Wiejskich, Wiejskim i Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu imprez kulturalnych i rozrywkowych. Nie brakuje ich także podczas uroczystości kościelnych. Uczestniczyli w zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i Kalwarii. Oprócz działalności bojowej z naszą strażą związana jest Orkiestra Dęta.

Z inicjatywy Stanisława Niedzieli i Stanisława Zacnego w 1987r. zawiązuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Nidek. Po założeniu orkiestry, która przeprowadzała swe próby w garażu, powstała idea rozbudowy istniejącego budynku. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Stanisław Niedziela, Marian Grzesło i Stanisław Wróbel. Rozbudowę ukończono w wyjątkowo krótkim czasie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków orkiestry i straży, oraz znacznemu poparciu Urzędu Gminy Wieprz. W tym miejscu należy wspomnieć nieżyjącego już wójta Stefana Komenderę, który w znacznym stopniu przyczynił się do powstania tego budynku.

W tej krótkiej historii nie sposób zapomnieć o druhach, którzy byli i są zaangażowani w rozwój i działalność naszej OSP, a także o tych, którzy prowadzili i prowadzą naszą jednostkę liczącą obecnie 60 członków czynnych i 4 honorowych a także 27 wspierających. I tak, pierwszym komendantem był Szemik Józef - w okresie międzywojennym, a w okresie powojennym funkcję komendantów pełnili: Michalak Józef, Pilch Ignacy, Zacny Stanisław, Hojny Marian, Rajda Adam, Wandor Ryszard, a obecnie funkcję tę pełni Andrzej Wróbel.

Pierwszym prezesem straży był Franciszek Zacny, następnie przez bardzo długi okres Jan Wandor, a po nim Stanisław Zacny i Stanisław Wróbel. Obecnie funkcję tę pełni Ryszard Wandor.

Obecny skład Zarządu OSP Nidek: Ryszard Wandor - prezes, Stanisław Wróbel - v-ce prezes, Andrzej Wróbel - naczelnik, Mirosław Bogunia - za-ca naczelnika, Jan Mikuła - skarbnik, Andrzej Rusin - sekretarz, Przemysław Wróbel i Miłosz Piwowarczyk - gospodarz, Leszek Bogunia - członek, Ireneusz Grzywa - członek.
Komisja Rewizyjna: Adam Matusiak - przewodniczący, Janusz Abramik - v-ce przewodniczący, Roman Ćwiertnia - sekretarz, Zbigniew Grzywa - członek, Michał Piotrowski - członek.

Czas lokalny
Pogoda
Ostrzeżenia Meteo

Wygenerowano w sekund: 0.02 - 11 zapytań MySQL 278,234 unikalnych wizyt